תמונות

אולי השנה היא תגיע רחוק? קביטובה (gettyimages)