תמונות

שטילוב מקבל את הפרס. הוקרה למתעמל (עמית שיסל)