תמונות

מרפאת ביקורופא צילום: יהונתן בן דוד, במחנה