תמונות

מרק טופלסקי חדש, חוץ רוחב צילום: עוזי פורת