תמונות

אוולין הגואל ושרון אלכסנדר - ילדי ראש הממשלה צילום: עודד קרני