תמונות

ממשיכה לאסוף מדליות. גילי כהן (איגוד הג'ודו)