תמונות

אולי ראש העיר תעזור? האוהדים יפגינו (אלן שיבר)