תמונות

הסגל טוב, אך יש עוד הרבה עבודה. פרנקו (מנהלת הליגה)