תמונות

איציק חליפי עולה לזריקה. המצטיין באס"א (יניב גונן)