תמונות

בין בן לבן. הכדור של יצחקי עובר בין בן נעים לבן ארי (שי לוי)