תמונות

אנטוניו יורנטה. המצטיין במשחק הגמר (משה חרמון)