תמונות

מסינה, בקרוב גם הוא יהיה שם? (gettyimages)