תמונות

לב. המסע להגנה על התואר מתחיל (gettyimages)