תמונות

הירוקים הגיעו למצבים, אך לא השכילו לכבוש (דני מרון)