תמונות

לול קרבת בית ספר מבוא חורון נטעים צילום: חגית פופ