תמונות

נג´ובו. בקבוצה סקפטיים לגבי כשירותו (משה חרמון)