תמונות

גל אלברמן ודימיטאר רנגלוב. מקבלים את המקום בהרכב (שי לוי)