תמונות

באומן. במנהלת לא אוהבים את התנהלות ההסתדרות (צילום: אלן שיבר)