תמונות

רוי קושטה. קיבל את הדו&"ח של החבר´ה מב&"ש ? (שי לוי)