תמונות

שני משחקים בתפקיד יספיקו לזפרן להישרדות? (צילום: אלן שיבר)