תמונות

אולי מנטאלית היו מוכנים כבר להפסד, שחקני מכבי (אלן שיבר)