תמונות

הפוסטר של רוג´ר פדרר. זוכר לעניין רב גם כן (שי אלון)