תמונות

סוזה. עדיין לא יכול להוציא שמפניות (אנצ'ו גוש, ג'יני)