תמונות

אימפריה באדום, מי יעצור אותה? (gettyimages)