תמונות

ביהמ"ש החליט לדחות ב-4 חודשים את משפט רמדיה