תמונות

רומניה היתה גדולה על ישראל (איגוד הכדוריד)