תמונות

פראגה מנחיתה מול פיליפוביץ´ ומילוביץ´ (מור שאולי)