תמונות

יש סיבה למסיבה. שחקני ק"ש בסיום (דני מרון)