תמונות

אבל הפציעה של קינן בטח מטרידה את מאמן חיפה