תמונות

אוהדים מקומיים בכניסה לשערים (רועי גלדסטון)