תמונות

ימה, סון כורסה משופצת גובה צילום: ימה ברקאי