תמונות

פינת רגיעה- מלבני הזכוכיות הצבעונית ונישות הפסלים הושארה כפי שהיי1 צילום: רני לוריא