תמונות

ירון הוכנבוים. ייפרד מנצרת עילית (עמית מצפה)