תמונות

גיא עזורי ואסולין. עוד בדיקה לחלוץ (תומר גבאי)