תמונות

קנדה, אבוטבול ודה סילבה. אווירה מנוכרת באימון (רועי גלדסטון)