תמונות

המספריים שאיתן ניסו המחבלות לדקור צילום: משה לוי מדברים תקשורת