תמונות

חמזה בארי, פנים חדשות ב-11 של גוטמן (שמוליק סיני, האתר הרשמי של הפ