תמונות

עבר לא מעט בקריירה. שהר במדי אוקזר (gettyimages)