תמונות

צווי פינוי פקחים מפנים מאהל צילום: גלי שיפס