תמונות

התפילות עזרו, עכו ניצלה. יובל נעים (אלן שיבר)