תמונות

מסי. היסטוריה (GETTYIMAGES) צפו בו שובר את השיא