תמונות

הפגנה יוקר מחיה תל אביב צילום: עזרי עמרם, יואל גלייזר