תמונות

צפוי לפתוח מול בני יהודה. הייסטר (לירון מולדבן)