תמונות

meta-view, משקפיים, מרון גריבץ צילום: meta-view