תמונות

העונשים שלו לא מחזיקים הרבה זמן. אסולין (אלן שיבר)