תמונות

בר ודור רפאלי בקמפיין למשקפיים צילום: אייל נבו