תמונות

מסי מול אוזיל. לא ייפגשו השבוע (gettyimages)