תמונות

פינות אוכל ביתילי, שולחן דגם איזדורה של רשת ביתילי, 7,840 שקל צילום: ישראל כהן