תמונות

"בוא נגיד שקללות מצד אוהדים לא ירתיעו אותי" (אלן שיבר)