תמונות

העונה הם כבר ישלבו כוחות. סופו מול רנדל (אלן שיבר)